FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

Co jeśli zapisałam się na zajęcia na dany miesiąc, ale z przyczyn niezależnych ode mnie nie mogę uczestniczyć w zajęciach?

Istnieje możliwość przekazania karnetu na rzecz innej osoby, w tym celu prosimy o kontakt z nami na recepcji przed zajęciami i wskazanie osoby.


Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się na lodowisku SPODEK w Katowicach.

Co jeśli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora?

W takim wypadku organizator zwróci pieniądze.

Czy idąc na zajęcia po raz pierwszy trzeba mieć kask?

Kask jest przez nas zalecany, zwłaszcza dla osób rozpoczynających swoją przygodę z łyżwami, szczególnie dzieci.

Czy na lodowisku jest możliwość wypożyczenia kasku i łyżew?

Tak, istnieje taka możliwość w cenie 5zł / zajęcia. Liczba łyżew i kasków w danym rozmiarze jest ograniczona.

Czy można dołączyć do zajęć w ciągu danego miesiąca?

Tak, istnieje taka możliwość, jeśli są jeszcze dostępne miejsca w danym dniu i grupie w formie zajęć pojedynczych.

Istnieje możliwość zapisania w trakcie miesiąca, jednak w takim wypadku wymagane jest zapisanie się na bieżący i kolejny miesiąc opłacając z góry te zajęcia. Naliczona zostanie opłata odpowiadająca liczbie pozostałych w danym miesiącu zajęć powiększona o kwotę należną za następny miesiąc.

Kiedy rozpoczynają się zapisy na zajęcia?

Zapisy rozpoczynają się w tygodniu poprzedzającym kolejny miesiąc.

Czy można się zapisać na zajęcia tylko na konkretny dzień tygodnia – wtorki lub piątki?

Tak, zapisy są prowadzone osobno dla zajęć odbywających się we wtorek i piątek. W przypadku chęci uczęszczania na zajęcia w oba dni tygodnia, należy zapisać się osobno w odpowiednim formularzu.

Formularze nie umożliwiają zapisów na pojedyncze zajęcia w miesiącu. takie zapisy zostaną anulowane, a środki przelane tytułem zapłaty – zwrócone na konto nadawcy.

Co jeśli chcę kontynuować treningi po przejściu szkolenia na szkółce łyżwiarskiej?

Formą kontynuowania jest członkostwo w klubie sportowym. Niesie ono za sobą sporo korzyści:

  • miejsca dla osób opłacających składki jest zawsze zarezerwowane
  • zajęcia w stałej grupie, dające możliwość szybszego postępu
  • niższa cena pojedynczych zajęć
  • regularna ilość zajęć w miesiącu
  • dodatkowe zajęcia poza lodem
  • możliwość dodatkowych treningów (odpłatnie)
  • przygotowanie do zawodów 
  • możliwość wyrobienia licencji PZŁF i starty w zawodach.

UWAGA! Ze względu na przepisy wynikające z Ustawy o Sporcie (Rozdział 3 Art.10 “Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.”) nie można być członkiem naszego klubu, będąc jednocześnie członkiem innego klubu zrzeszonego w PZŁF. 

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zapoznaj się z działem “SEKCJE SPORTOWE” znajdującym się w górnym menu.