SEKCJA ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO


Łyżwiarstwo figurowe jest piękną dyscypliną sportu, harmonijnie łączącą rozwój fizyczny oraz psychiczny dziecka, przynoszącą dużo satysfakcji. Oprócz zajęć na lodowisku, dzieci uczęszczają na balet, tańce, akrobatykę oraz zajęcia ogólnorozwojowe i zajęcia specjalistyczne poza lodem. Dzięki wszechstronnemu rozwojowi, dzieci są sprawne fizycznie i unikają kontuzji. Codzienne treningi uczą wytrwałości, konsekwencji i systematyczności. Możliwość startu w zawodach rozwija psychikę dziecka, ucząc je jak radzić sobie ze stresem oraz jak występować przed publicznością. Sport ten uczy również rywalizacji w duchu fair-play, co jest cennym czynnikiem wychowawczym.


Jak dostać się do sekcji wyczynowej?

Aby dostać się do sekcji wyczynowej dziecko powinno być w wieku 4-7 lat i przejść wstępne szkolenie w ramach grupy amatorskiej dziecięcej. Zajęcia grupy amatorskiej dziecięcej odbywają się trzy razy w tygodniu. Następnie trenerzy na podstawie testów i oceny postępów, będą mogli zarekomendować przeniesienie dziecka do grupy naborowej w Klubie Sportowym.


Treningi sekcji wyczynowej i rozwój zawodnika

Treningi sekcji wyczynowej odbywają się na lodowisku JANTOR 1 i JANTOR 2 oraz na lodowisku SPODEK w Katowicach. Dzieci oprócz zajęć na lodzie, korzystają z zajęć poza lodem – treningów specjalistycznych i ogólnych, zajęć z baletu i tańca oraz akrobatyki.

Od klasy pierwszej szkoły podstawowej, zawodnicy posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych, rozpoczynają naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Katowicach, dzięki czemu mogą zintensyfikować treningi i połączyć je z nauką. Pozwala to również na lepszą organizację dnia młodego sportowca i jego opiekunów. Zawodnicy rozpoczynają treningi przed szkołą, a następnie pod opieką trenerów są transportowani do szkoły specjalnym autokarem szkolnym.

Więcej o szkole SMS można dowiedzieć się klikając w logo poniżej:


Starty w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych

Nasi zawodnicy z sukcesami biorą udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.


Zgrupowania i obozy

Nasi zawodnicy biorą udział w zgrupowaniach krajowych i międzynarodowych, gdzie pod okiem uznanych trenerów doskonalą i rozwijają swoje umiejętności.


Różnorodne zajęcia i najnowsze techniki treningowe

Nasi zawodnicy mają zapewnione zajęcia z zakresu baletu, tańca i treningu specjalistycznego oraz wszechstronnego z użyciem najnowszego sprzętu oraz najnowszych technik szkolenia.