SEKCJA WYCZYNOWA


Łyżwiarstwo figurowe jest piękna dyscypliną sportu harmonijnie łączącą rozwój fizyczny oraz psychiczny dziecka, przynoszącą dużo satysfakcji.. Oprócz zajęć na lodowisku dzieci uczęszczają na balet, tańce, akrobatykę oraz zajęcia ogólnorozwojowe i specjalistyczne poza lodem. Dzięki wszechstronnemu rozwojowi dzieci są sprawne fizycznie i unikają kontuzji. Codzienne treningi uczą wytrwałości, konsekwencji i systematyczności. Możliwość startu w zawodach rozwija psychikę dziecka ucząc je jak radzić sobie ze stresem, poprawiać pewność siebie oraz występować przed publicznością. Sport uczy też rywalizacji w duchu fair-play co jest cennym czynnikiem wychowawczym.


Jak dostać się do sekcji wyczynowej?

Aby dostać się do sekcji wyczynowej dziecko powinno mieć 4-7 lat i przejść wstępne szkolenie w ramach grupy amatorskiej dziecięcej. Zajęcia grupy amatorskiej dziecięcej odbywają się trzy razy w tygodniu. Następnie trenerzy na podstawie testów i oceny postępów dziecka będą tworzyli grupę naborową.


Treningi sekcji wyczynowej i rozwój zawodnika

Treningi sekcji wyczynowej odbywają się na obiektach Jantor i Jantor 2 oraz lodowisku SPODEK w Katowicach. Dzieci oprócz zajęć na lodzie korzystają z zajęć poza lodem – treningów specjalistycznych i ogólnych, zajęć z baletu i tańca.

Od klasy czwartej szkoły podstawowej, zawodnicy posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych rozpoczynają naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Katowicach, dzięki czemu są w stanie zintensyfikować treningi i połączyć je z nauką. Pozwala to też na lepszą organizację dnia młodego sportowca i jego opiekunów. Zawodnicy rozpoczynają treningi przed szkołą następnie pod opieką są przewożeni do szkoły specjalnym autobusem.

Więcej o szkole SMS można dowiedzieć się klikając na link w logo poniżej.


Starty w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych

Nasi zawodnicy z sukcesami biorą udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.


Zgrupowania i obozy

Nasi zawodnicy biorą udział w zgrupowaniach krajowych i międzynarodowych, gdzie pod okiem uznanych trenerów doskonalą i rozwijają swoje umiejętności.


Różnorodne zajęcia i najnowsze techniki treningowe

Nasi zawodnicy mają zapewnione zajęcia z zakresu baletu, tańca i treningu specjalistycznego oraz wszechstronnego z użyciem najnowszych technik szkolenia.