ZAPISY NA ZAJĘCIA

ZAPISY NA ZAJĘCIA – dla osób od 8 roku życia

Zapisy na zajęcia i ich koszt

  • Istnieje możliwość zapisania się na zajęcia na dany miesiąc.
  • Zapisy są prowadzone osobno dla zajęć odbywających się we wtorek i czwartek. Zapisy dotyczą wszystkich dni wskazanych w formularzu. Nie ma możliwości zapisu na pojedyncze zajęcia.
  • W przypadku chęci uczęszczania na zajęcia w oba dni, należy zapisać się osobno w odpowiednim formularzu.
  • Zapisy rozpoczynają się w tygodniu poprzedzającym kolejny miesiąc.
  • Zapisy są prowadzone osobno dla dzieci w wieku od 8 do lat 12 włącznie (grupa dziecięca) i osobno dla osób powyżej 12 roku życia (grupa młodzieżowa i dorośli).
  • Osoby zapisane mają gwarancję uczestnictwa w zajęciach.
  • Opłata jest odprowadzana przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu w terminie wskazanym w wybranym formularzu zapisu.
  • Brak uiszczenia opłaty oznacza rezygnację z zajęć i wykreślenie z listy uczestników.
  • Koszt zajęć w danym miesiącu jest zależny od ich ilości – cena podana jest w nagłówku formularza do zapisów.
  • Istnieje możliwość skorzystania z pojedynczych zajęć w przypadku, gdy pozostaną w danym dniu wolne miejsca. Koszt pojedynczych zajęć to 60zł.

FORMULARZE ZAPISU NA ZAJĘCIA – formularze na nowy miesiąc są aktywowane w ostatnim tygodniu miesiąca:

WTOREK:


CZWARTEK:


ZAJECIA DLA DZIECI DO 7 ROKU ŻYCIA

Zajęcia odbywają się na lodowisku Jantor w Katowicach – Nikiszowcu we wtorki i soboty.

Dla dzieci w wieku 4-7 lat, które stawiają w naszym klubie pierwsze kroki, pierwsze pięć zajęć jest darmowe !!!

Wystarczy zgłosić się przed zajęciami, podać dane osobowe, aby odebrać darmowy karnet uprawniający do wejścia na 3 zajęć. Karnet jest ważny miesiąc od momentu wydania. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden promocyjny karnet.

Osoby posiadające darmowe karnety obowiązują zgodnie z powyższym zapisy na zajęcia w ramach grupy dziecięcej z informacją o chęci skorzystania z darmowego karnetu.